Vervoer van hobby dieren in Europa

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) voorheen de Algemene Inspectie Dienst (AID) controleert strenger op het vervoer van dieren. Niet alleen op het vervoer van landbouwhuisdieren, maar ook op het vervoer van dieren als vogels, reptielen, knaagdieren en andere (hobby)huisdieren.

Deze wetgeving is van 5 januari 2007 en deze geldt voor geheel Europa.


Gaat u naar een reptielenbeurs en gaat u als standhouder gewervelde dieren vervoeren (bijvoorbeeld reptielen, voedseldieren (muizen/ratten), vogels etc???

Een reptielenbeurs is een commercieel evenement wat gezien wordt als economisch gewin.
Dat betekent dat iemand die met bijvoorbeeld 5 baardagamen staat gezien wordt als bedrijfsmatig verkopen van gewervelde dieren met een economisch gewin.

De regels ten aanzien van diertransport zijn op Europees niveau vastgesteld. De Transportverordening is van toepassing op alle gewervelde dieren die met een economisch belang worden vervoerd. Dit geldt dus ook wanneer u bijvoorbeeld gewervelde dieren wilt verkopen op een vogelmarkt of reptielenbeurs.

Er zijn administratieve verplichtingen en regels met betrekking tot onder andere:
* de wijze waarop de dieren behandeld moeten worden;
* wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren;
* hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn;
* welke reisschema’s gehanteerd moeten worden.

Bovenstaande houdt onder andere in dat de dieren vrij moeten zijn van ziektes en of parasieten
Zieke / zwangere dieren niet vervoerd mogen worden
Dat de dieren vervoerd moeten worden conform hun temparatuur etc (denk aan bijv. tempexbox met heatpack)
Er een document moet worden opgesteld waar de dieren heen vervoerd worden/ op welke datum/ wat de vertrektijd en de aankomst tijd is.Hoeveel dieren op dat reisdocument staan etc.

Vervoerdersvergunning
Als het transport van levende dieren een economische activiteit betreft, hebben bijna alle vervoerders een vervoerdersvergunning nodig. Dit hangt af van het soort transport dat de vervoerder maximaal wil uitvoeren. De verschillen in het type vergunning komen tot uiting in de technische voorschriften. Bij een type II vergunning worden er uitgebreidere eisen aan het voertuig gesteld en vind er keuring plaats door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De volgende situaties zijn mogelijk:
De vervoerder voert nooit transporten uit die verder zijn dan 65 kilometer: er is geen vergunning nodig.
De vervoerder voert alleen transporten uit die korter duren dan 8 uur (inclusief laden en lossen van de dieren): een vergunning type I is nodig.
De vervoerder voert ook transporten uit die langer dan 8 uur duren: vergunning type II
Een vervoerder mag maar één vergunning hebben. Met een type II vergunning mogen ook transporten korter dan 8 uur worden uitgevoerd. Ook mag een vervoerder maar in één lidstaat van de Europese Unie (EU) een vergunning hebben.

Bovenstaande houdt in dat bijna iedereen die naar een beurs gaat vergunning type 1 nodig heeft

Gezondheidscertificaat
Voor de handel en het vervoer van dieren en dierlijke bijproducten binnen de EU is een gezondheidscertificaat vereist. Wanneer dieren vervoerd worden van het ene naar het andere land, moeten deze dieren vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat, afgegeven door een bevoegd dierenarts.

Bovenstaande houdt in dat de dierenarts de dieren nakijkt op gezondheid etc en dat deze een handtekening en stempel zet op een gezondheidscertificaat en vervoersdocument vlak voor het vervoeren van de dieren. Dus geen certificaat dat 3 maanden na verstrekking door de dierenarts gebruikt kan worden voor de volgende beurs

Meer informatie in Nederland
Voor meer informatie over de wet- of regelgeving of voor het aanvragen van een vervoersvergunning, verwijs ik u naar de website: http://www.vwa.nl (ga naar Onderwerpen > transport).
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de nVWA: 0800 - 0488

Informatie sites in Nederland:

Transportverordening
De gehele transportverordening is te lezen op http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:003:0001:0044:NL:PDF

Aanvraag transportvergunning:
http://formdesk.minlnv.nl/vwa/aanvraag_transportverordening?test=true

Algemene informatie dieren nVWA
http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-dier/dossier/dierwelzijn/transport-levende-dieren

Nieuws over de transport vergunningen
http://www.vwa.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving/dossier/verordening-eg-nr-1-2005-transportverordening/nieuwsoverzicht

Aanvragen vergunning in Belgie

Attaché Dierenwelzijn |
Dier, Plant en Voeding | Dierenwelzijn en CITES
Eurostation | Victor Hortaplein, 40/10 |
1060 Sint-Gillis | België
Bureau 07D
tel: 02 524 74 16 | f 02 524 74 48
Houd er rekening mee dat de vergunning een 3 a 4 weken op zich laat wachten


Informatieve sites in Belgie

Dierenbescherming en verkeer
http://www.favv-afsca.be/sp/pa-sa/leg-vet-protect_nl.asp

Erkenningen onder punt 3
http://www.favv-afsca.be/erkenningen/faq/#q03

Nationale handel van Levende dieren
http://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/handellevendedieren/

Copyright          Location         Sitemap