Bonitatie

De Bonitatie is een keuring/ beoordeling van een individuele Tsjechoslowaakse Wolfhond volgens de normen van de FCI standaard.
Er is hier een speciaal keuringsformulier voor aan de hand waarvan honden op alle onderdelen door een commissie beoordeeld worden.
De keuring gebeurt op zowel op uiterlijk als op gedrag.

Iedere TsW die aan een Boniatie heeft deelgenomen krijgt een keuringscode.
De Bonitatie is dus een middel om te zien, in hoeverre een individuele TsW voldoet aan de rasstandaard.

De Bonitatie wordt in de landen van oorsprong ook gebruikt als fokgeschiktheid test.
Om te zien of combinaties die voor de fokkerij werden ingezet, ook nakomelingen gegeven hebben die aan de rasstan daard voldoen, wordt fokkers verzocht om ook nieuwe eigenaren te motiveren met hun hond aan de Bonitatie deel te nemen.

Om de zelfde reden wordt door fokkers gevraagd om de hond op HD te laten röntgenen.
Omdat de Bonitatie al vanaf de oorsprong van het ras in die landen gebruikt wordt, is in de database van www.wolfdog.org van veel honden ook te zien welke Bonitatie codes de voorouders van een hond hebben.

Wat is een Jeugdpresentatie:
Op de Jeugdpresentatie wordt de jonge TsW aan de hand van het keurbewijs ook beoordeeld op uiterlijk en karakter. (aan evt. “fouten” in gedrag kan
dus nog gewerkt worden voordat aan de Bonitatie wordt deelgenomen)
Na een Jeugd presentatie krijgt een TsW een voorlopige Bonitatie code(SM)(Hun keuringscode wordt voor de fokwaardering van de ouderdieren benut )

Alle informatie over de bonitatie vind je hier

 

 

Jeugd Presentatie Pozna (Polen)

At the Youth Presentation Ray got the note "very promising"

And the description is:

"About 59 cm of high, typical head, good upper line, good angulation, very beautiful color, correct coat and mask, excellent movement, very good character and temperament"

Copyright          Location         Sitemap