Paarden weggehaald bij paardenfokker uit Zeeland

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 25 april 2012

Op Tholen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen met de gemeente Tholen bij een paardenfokker 25 paarden weggehaald wegens ernstige verwaarlozing en elders ondergebracht.
De paarden zijn zwaar ondervoed en slecht verzorgd.
Tegen de fokker is proces-verbaal opgemaakt.  
 
De paardenfokker ging al eerder in de fout en heeft toen een procesverbaal gekregen.
Bij een hercontrole op dinsdag 24 april blijkt dat 25 van de 50 paarden dusdanig mager zijn dat er sprake is van ondervoeding.
Ook de huisvesting op deze fokkerij, is niet geschikt voor het houden van deze hoeveelheden paarden.
De overige paarden kunnen blijven.
De fokker blijft onder toezicht van de NVWA staan.

 

Na overleg met de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn de paarden overgebracht naar een opvangadres waar ze de nodige diergeneeskundige zorg en voeding krijgen.
 
Meer informatie:
 Dossier Dierwelzijn

 

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven.
Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of met het Klantcontactcentrum van de NVWA via (0800) 04 88.

 

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 2233700.


Proces-verbaal voor illegale hondenhandelaar

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 17 april 2012

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de dierenpolitie hebben in Gelderland op een locatie diverse honden van verschillende rassen aangetroffen die voor de verkoop bestemd waren. De handelaar verkocht de puppies via Marktplaats. Voor bedrijfsmatige verkoop is een Bewijs van Vakbekwaamheid en een Uniek Bedrijfsnummer nodig en de eigenaar beschikte daar niet over. Daarvoor heeft de man een proces-verbaal gekregen.

Na diverse tips bij de NVWA, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie leidde het spoor naar deze handelaar. Op de locatie werden 8 volwassen honden en 7 puppies aangetroffen. De puppies zijn van het ras Golden Retriever en diverse kruisingen van kleine hondenrassen zoals Dwergkees, Maltezer, Shih-tzu en waren voor de verkoop bestemd. De dieren waren niet ziek of verwaarloosd. Daarom zijn de dieren niet weggehaald. Wel waren sommige honden niet goed gehuisvest en daarvoor heeft de man ook een proces-verbaal gekregen. De hondenhandelaar is opnieuw te verstaan gegeven de verkoop te staken. De handelaar is bij de NVWA en de LID een bekende, omdat hij al eerder illegaal honden verkocht.

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op primaire bedrijven. Bij vermoedens van illegale activiteiten op het gebied van hondenfokkerij en hondenhandel of dierenverwaarlozing kan men een melding doen via telefoonnummer 144.

Meer informatie:

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 2233700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via www.vwa.nl of (0800) 04 88.

NVWA treft 60 dode varkens aan op boerderij

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 06 april 2012

Op een boerderij in Overijssel hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ongeveer 60 dode varkens aangetroffen.
Zo’n 50 kadavers lagen in een stal tussen zo’n 150 vleesvarkens, waaraan ook de nodige verzorging en een droge ligplaats werd onthouden.
De dieren hadden geen voer ter beschikking en stonden veelal tot de knieën in de mest. D
e dierenarts heeft 2 dieren moeten laten inslapen.
Op het erf bleken ook nog kadavers begraven te zijn.  
 
De melding kwam via de dierenpolitie bij de NVWA binnen.
Op de boerderij bleek het te gaan om kadavers van al enkele maanden oud, nog slechts bestaand uit botten, tot kadavers van pasgestorven varkens.
Het is nog onduidelijk hoeveel kadavers op het erf zijn begraven. NVWA probeert te achterhalen om hoeveel dode dieren het exact gaat. Aan het destructiebedrijf Rendac is gevraagd de dode dieren weg te halen. De veehouder moet de omstandigheden voor zijn overige varkens verbeteren. De NVWA zal de komende periode extra controles uitvoeren op het bedrijf. Tegen de veehouder wordt proces-verbaal opgemaakt.

Meer informatie:
 
- dossier Dierwelzijn

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven.
Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of bij de meldkamer van de NVWA (0800-0488).
 
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 2233700.

Giftige postpakketten onderschept

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 08 maart 2012

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt een onderzoek in na de vondst van 8 schorpioenen en 4 kevers in de luchtpost met de bestemming Nederland.
De diertjes zaten in dichtgebonden plastic zakjes in kleine doosjes.
2 van de 8 schorpioenen hebben de reis niet overleefd.
Bij een controle op een postsorteercentrum in Amsterdam zagen douanebeambten op de scan dat er in 4 kleine pakketten levende dieren zaten.
Na het openen van de pakketjes werd vastgesteld dat het ging om 8 schorpioenen en 4 kevers.
Alle dieren bleken zeer giftig en dodelijk te zijn voor mensen.

Giftige kever

Lees meer

Hond met hondsdolheid aangetoond in Amsterdam

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 17 februari 2012

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op woensdagavond 15 februari 2012, bij een hond in Amsterdam hondsdolheid vastgesteld.
Het hondje van 8,5 week oud, is inmiddels geëuthanaseerd.
De GGD Amsterdam is diezelfde avond gestart met contactonderzoek.

Lees meer

Veestapels weggehaald bij veehouders uit Noord-Brabant en Zuid-Holland

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 01 februari 2012

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen bij een veehouder in de Noord-Brabant 32 runderen en bij een veehouder in Zuid-Holland 63 schapen en 1 pony wegens ernstige verwaarlozing weggehaald en elders ondergebracht.
Een aantal andere dieren was er zo slecht aan toe, dat zij moesten worden geëuthanaseerd.
Tegen de veehouders zijn processen-verbaal opgemaakt voor dierverwaarlozing.
 
Noord-Brabant
Controleurs van de NVWA constateerden in Noord-Brabant dat de dieren in een slechte conditie verkeerden en dat er sprake was van onvoldoende verzorging.
Er waren 5 runderen op het bedrijf aanwezig die in een zodanige gezondheidstoestand verkeerden, dat na tussenkomst van een dierenarts, euthanaseren de enige uitweg was om deze dieren uit hun lijden te verlossen.
De overige verwaarloosde dieren zijn in opdracht van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige diergeneeskundige zorg en voeding krijgen.
 
Ook bleek op dit bedrijf dat de identificatie en registratie onjuist was.
Vanuit Europa is het verplicht dat runderen, schapen, geiten en varkens geregistreerd staan in het Identificatie en Registratie systeem voor dieren (I&R-systeem). Hierdoor zijn levende dieren snel terug te vinden.
 
Zuid-Holland
Op de locatie in Zuid-Holland trof de NVWA dieren aan die ondervoed waren en lag er al 1 schaap dood in de stal. Een aantal schapen was zo kreupel dat ze nog nauwelijks konden lopen. 8 schapen waren er zo slecht aan toe, dat euthanasie de enige uitweg was om deze dieren uit hun lijden te verlossen.
De pony die op de locatie aangetroffen werd, had zo weinig ruimte dat het dier niet eens kon liggen. Ook deze dieren zijn ook in opdracht van Dienst Regelingen ondergebracht bij een opvangadres.

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven.
Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of bij de meldkamer van de NVWA (0800-0488).

Schmallenbergvirus

Sinds 1 december 2011 wordt in Nederland een nieuwe dierziekte aangetroffen bij misvormd geboren schapenlammeren.
Zij hebben afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren.
Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar.

Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november bij runderen werd aangetroffen.
Het Schmallenbergvirus kan ziekte veroorzaken bij zowel kalveren, geiten- als schapenlammeren.

Dit virus is ook de oorzaak van de 'koeiendiarree' die eerder dit jaar werd waargenomen bij rundvee in Nederland en Duitsland.

Het risico van het Schmallenbergvirus bij mensen lijkt klein.

Bij contact met dieren worden de gebruikelijke hygiënemaatregelen aangeraden.

Meldplicht dierhouders
Dierhouders zijn verplicht zich te melden bij de NVWA wanneer er misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren worden geboren.
Dit om een goed beeld te krijgen van de ernst, aard en geografische verspreiding van het Schmallenbergvirus.

Dierhouders, dierenartsen en laboratoria kunnen hun melding doen bij het Klantcontactcentrum via (045) 546 62 30 of via de website van de NVWA.
Stand van zaken
•    Overzichtskaart Nederland met bedrijven waar Schmallenbergvirus is aangetoond
•    Aantallen meldingen per provincie

Copyright          Location         Sitemap