Gezondheid

Het terrarium dient dagelijks onderhouden te worden, mest geruimd en water ververst.
Zorg ervoor dat de kliminrichting in het terrarium zodanig is dat de leguaan niet met zijn nagels vast kan komen te zitten.
Afgerukte nagels of tenen is dan het gevolg.

Een gezond dier is mooi rond en goed gevuld zodat de huid er niet rimpelig uitziet.
De huid is vol van kleur en heeft een fris heldere uitstraling.
Een gezond dier reageert op zijn omgeving, zorgt voor thermoregulatie gedurende de dag en eet, drinkt en ontlast zich dagelijks.

Het vervellen gebeurt regelmatig. Jonge leguanen groeien zeer snel.
Laat de mest eens per jaar door een dierenarts gespecialiseerd in reptielen controleren op de aanwezigheid van inwendige parasieten.

Indien er een nieuw dier bij de ander geplaatst gaat worden dient deze alvorens het samenvoegen minimaal 2 maanden in quarantaine gemonitored te worden.

Bij het samen houden met andere reptielen is er een kans op besmetting met bloedmijt.
Dit is een hardnekkige uitwendige maar te bestrijden ziekmakende parasiet.
Controleer je dier hier regelmatig op.

Maar ook inwendige parasieten kunnen een leguaan danig parten spelen en daardoor ziek maken Periodieke controle (minstens 1 keer per jaar) van de ontlasting door een dierenarts is geen overbodige luxe.

Hygiënisch werken, een correcte verzorging en juiste klimatologische omstandigheden zorgen ervoor om de meeste parasitaire problemen kosteloos buiten de deur te houden.
Let wel, ondanks dat leguanen uitgroeien tot stevige grote hagedissen zijn ze toch zeer kwetsbaar.

Gezondheidsproblemen liggen daardoor snel op de loer waarbij de oorzaak veelal terug te voeren is op het verkeerd houden van deze dieren.
Diverse vormen van stress kunnen ertoe lijden dat de hagedis anorectisch gedrag gaat vertonen.
Hierdoor verzwakt het dier en krijgen ziekten de kans zich te manifesteren.

Een van de meest voorkomende aandoeningen is Fibreuze osteodystrofie, beter bekend onder de Engelse benaming Metabolic Bone Disease (MBD).
Een incorrect dieet waarbij de calcium-fosfor verhouding in disbalans is al dan niet in samenhang met het niet (voldoende) verkrijgen van UVB ligt hier ten grondslag aan.

Maar ook aandoeningen zoals het afbreken van de staart door bijvoorbeeld verkeerd hanteren, schrikreactie van de leguaan of het slaan met de staart, komt veelvuldig voor.
Verwondingen moeten zeer adequaat verzorgd worden om infectie tegen te gaan.
Niet zelden ontaarden wondjes in ontstekingen waarbij abcessen worden gevormd.

Legnood is een probleem dat bij leguanenwijfjes veelvuldig voorkomt.
Diverse oorzaken kunnen daaraan ten grondslag liggen maar de meest voorkomende oorzaak van legnood bij leguanen is het ontbreken van een legbak of een geschikte legbak.
Als het tijdig herkennen van legnood uitblijft, kan medisch ingrijpen te laat plaatsvinden waardoor het dier zal overlijden.

Raadpleeg bij gezondheidsproblemen tijdig een dierenarts gespecialiseerd in reptielen.

 

Meer medische informatie kunt u hier vinden.

 logopvh

sdgl logo

Copyright          Location         Sitemap